بررسی انتقادی مبانی و نظریه های مدیریت دانش، منتشر شد

۲۳ دی ۱۳۹۸ | ۰۸:۱۴ کد : ۳۷۰۳۴ اخبار
بررسی انتقادی مبانی و نظریه های مدیریت دانش، منتشر شد

981022danesh.JPG

کتاب «بررسی انتقادی مبانی و نظریه های مدیریت دانش» که توسط دکتر حسنعلی نعمتی شمس آباد در گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تدوین شده است، روانه بازار نشر شد.

در این کتاب با مرور سیستماتیک ادبیات مدیریت دانش، مبانی نظری این رشته علمی در وضعیت موجود در تمدن غرب مورد بررسی قرار گرفته و نه تنها گزاره­های محیط بر این رشته مشخص شده بلکه ارتباط این مبانی فلسفی با پارادایم­های مستقر در علم مدرن نیز مشخص گردیده است.
آنگاه از یک طرف ارتباط بین این مبانی پارادیمی و نظریه­های مدیریت دانش تبیین شده و از طرف دیگر ربط بین نظریه­ها و کاربردهایشان روشن گردیده است و بر این اساس چارچوبی چند لایه پدید آمد که ارتباط بین مبانی نظری، نظریه­ها و کاربردهای مدیریت دانش را نشان می­دهد.
با استفاده از این چارچوب و بر اساس معیارهای علم دینی مستخرج از رویکرد انتقادی-رئالیستی حکمت صدرایی، با نقد مبانی مدیریت دانش موجود در تمدن غرب، زمینه برای جایگزینی مبانی نظری حکمت اسلامی فراهم شد تا به بازخوانی این رشته از دیدگاهی جدید اقدام شود؛ مسئله‌ای که در کتاب «مبانی و نظریه مدیریت دانش دین‌بنیان و کاربردهای آن» (حسنعلی نعمتی شمس‌آباد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1397) به آن اشاره شده است.

مشخصات و ۳۰ صفحه ابتدایی این کتاب در سایت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به آدرس www.rihu.ac.ir قابل دسترس می باشد.


نظر شما :