به منظور تحقق ایده علم برای جامعه صورت گرفت

اعطای دو فرصت مطالعاتی به اعضای هیأت علمی گروه های اقتصاد و علوم تربیتی

۰۷ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۸:۰۵ کد : ۳۷۰۶۳ اخبار
دو فرصت مطالعاتی برای اجرای دو پروژه مطالعاتی در حوزه «اقتصاد وقف و خیریه» و حوزه‌ی «تربیت و یادگیری تفکر و حکمت» اعطا شد
اعطای دو فرصت مطالعاتی به اعضای هیأت علمی گروه های اقتصاد و علوم تربیتی

به نقل از گروه همکاری های علمی؛ با توجه به ابلاغ شیوه نامه «فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت» توسط وزارت عتف و به منظور تحقق ایده علم برای جامعه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اقدام به اجرای مفاد این شیوه نامه در قالب ارائه فرصت های مطالعاتی به اعضای هیأت علمی متقاضی خود نموده است.
در این راستا؛ هیأت رئیسه پژوهشگاه تاکنون با دو درخواست اعضای هیأت علمی گروه های پژوهشی اقتصاد و علوم تربیتی به منظور اجرای دو پروژه مطالعاتی در حوزه «اقتصاد وقف و خیریه» و حوزه‌ی «تربیت و یادگیری تفکر و حکمت» توسط حجه الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی کاظمی نجف آبادی و حجه الاسلام والمسلمین دکتر علی لطیفی موافقت نموده است.

هدف از این اقدامات کمک به رفع مشکلات علمی و تحقیقاتی واحد های عملیاتی، تقویت ارتباط پژوهشگاه و کمیته امداد امام خمینی (ره) و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش و گسترش همکاری‌های پایدار علمی و پژوهشی فی مابین ذکر شده است.
موضوعات پژوهشی مورد توافق برای فعالیت اعضای پژوهشگاه در قالب فرصت مطالعاتی صنعت و جامعه در دو واحد عملیاتی مذکور به شرح ذیل می باشند:
۱) مدیریت و راهبری علمی و پژوهشیِ فرآیند تدوین راهنمای برنامه‌ی درسی و استانداردهای حوزه‌ی تربیت و یادگیری تفکر و حکمت؛
۲) انجام پروژه «طراحی رشته های مرتبط با بخش خیریه»؛
لازم به ذکر است فعالیت اعضای هیأت علمی پژوهشگاه در قالب فرصت های مطالعاتی صنعت و جامعه در چارچوب شرایط و ضوابط ابلاغی وزارت عتف در شیوه نامه مندرج و طی قراردادی دوجانبه میان پژوهشگاه و واحدهای عملیاتی متقاضی صورت خواهد پذیرفت. شورای علمی گروه های پژوهشی علوم تربیتی و اقتصاد وظیفه ارزیابی دستاوردهای علمی و پژوهشی این دوره ها و گروه همکاری های علمی بین المللی پژوهشگاه نیز نظارت بر اجرای مفاد قراردادهای فرصت را بر عهده خواهند داشت

 


نظر شما :