کتاب فلسفه تحلیلی تاریخ( تحلیل فلسفی معرفت های تاریخی) منتشر می شود

۰۱ تیر ۱۳۹۹ | ۱۰:۳۴ کد : ۳۷۰۷۷ اخبار
تازه ترین اثر دکتر مجید کافی عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشکده علوم اجتماعی در آستانه انتشار قرار دارد.
کتاب فلسفه تحلیلی تاریخ( تحلیل فلسفی معرفت های تاریخی) منتشر می شود

 

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اثر پژوهشی «فلسفه تحلیلی تاریخ (تحلیل فلسفی معرفت های تاریخی)» اثر دکتر مجید کافی عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشکده علوم اجتماعی در آستانه انتشار قرار دارد.

چکیده این اثر تحلیلی که توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در دست انتشار قرار دارد به شرح زیر است:
 فلسفه تحلیلی یا نقدی تاریخ شاخه‌ای از فلسفه علم است که از مبانی، مفاهیم بنیادی و گزاره‌های موجود در علم تاریخ، ذیل عنوان‌های معرفت‌شناسی، روش‌شناسی، ارزش‌شناسی «علم تاریخ» بحث می‌کند. فلسفه تحلیلی  یا نقدی تاریخ در واقع تحلیل فلسفی معرفت‌های  تاریخی است که  به توصیف، تبیین  و بیان سازوکار منطقی وعقلانی آنچه مورخان انجام داده‌اند، می‌پردازد. منظور از فلسفه تحلیلی یا نقدی تاریخ در این کتاب عبارت است از: 1. بررسی صورت‌بندی‌ها و پارادایم‌های حاکم بر معرفت‌ها و مطالعات تاریخی گذشته و معاصر؛ 2. تأثیر پیش‌فرض‌ها و مفروضات مورخان بر معرفت تاریخی؛ 3. معرفت‌شناسی و روش‌شناسی علم تاریخ؛ 4. فهم و بیان همگرایی‌ها و واگرایی‌های علم تاریخ و سایر علوم هم‌مرز و نزدیک که ناشی از همگرایی‌ها و واگرایی‌ها در مبانی فلسفی آنها است؛ البته معنای پنجمی نیز فلسفه علم دارد، یعنی تحلیل و تشریح مفاهیم مورد استفاده در نظریه‌های علمی که چون علم تاریخ فاقد نظریه است، در این اثر نمی‌تواند مورد نظر قرار گیرد.


نظر شما :