اتمام طرح دیگری از سیره اهل بیت(ع):

گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه کتاب تاریخ نگاری سیره امام جواد(ع) را به زودی منتشر می کند

گروه پژوهشی تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کتاب تاریخ نگاری سیره امام جواد(ع) به قلم دکتر منصور داداش نژاد را به زودی منتشر می کند.
۳۱ تیر ۱۳۹۹ | ۲۰:۱۶ کد : ۳۷۱۱۵ اخبار
گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه کتاب تاریخ نگاری سیره امام جواد(ع) را به زودی منتشر می کند

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، شناسایی و بازسازی تاریخ و سیره امام جواد(ع) و نیز ارائه متن پژوهشی و پاسخ گویی به نیازهای موجود در این زمینه از جمله اهداف این پژوهش است. 
این تحقیق از آن جهت مهم و ضروری به نظر می رسد که اندک بودن نوشته‌ها و تحقیقات درباره امام جواد(ع) از سویی و نیاز به طرح مباحث به گونه‌ای که پاسخگوی شبهات باشد از سوی دیگر، اهمیت و ضرورت تدوین متنی پژوهشی در این باره را روشن می کند.
متاسفانه نقطه دشوار انجام کار پژوهشی و علمی در سیره امام جواد این است که درباره زندگی ایشان پراکنده و غیر مدون بودن اطلاعات و گزارش ها و نیز غلبه یافتن و آمیخته بودن این گزارش‌ها با امور غیر تاریخی و تاکید بر کرامات و معجزات و عمده دیدن آنها، علاوه بر این که دست یابی به رویداد تاریخی را سخت کرده و به زندگانی امام جنبه غیر طبیعی بخشیده است، زمینه الگوگیری از سیره و تاریخ حضرت را نیز دور کرده است.
این اثر دکتر منصور داداش نژاد درصدد است با نگاهی تاریخی و روشمند به کاوش در باب تاریخ امام جواد (ع) بپردازد تا ضمن معطوف کردن انظار به سیره و تاریخ آن حضرت، متنی جامع و با رویکرد تحلیلی و نقادی اخبار ارائه نماید. اتکا به منابع اصلی و توجه به سیر تاریخی تدوین و گسترش اخبار و گزارشهای مربوط به زندگانی امام جواد(ع)، در این طرح مورد نظر بوده است.
این طرح بخشی از کلان طرح تاریخ و سیره اهل بیت است که پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با عناوین و فصل های مشترک برای اهل بیت، بدان اقدام کرده است.
 


نظر شما :