دبیر پیش نشست های کنفرانس بین المللی معرفت دینی و علوم انسانی:

هر اثر پژوهشی قابل ارایه به کنفرانس حمایت و استقبال می شود

دبیر سلسله کرسی های ترویجی در جستجوی روش شناختی گفت: این کرسی ها محدود به آثار پژوهشی و تالیفی منتخب هیات ارزیابی نیست و هرکس از دیگر اعضای هیات علمی پژوهشگاه طرح ادعایی دارد می تواند با تصویب داوران کرسی در پیش نشست ها حاضر شود.
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۰:۴۲ کد : ۳۷۱۳۴ اخبار
بنا به گفته دبیر نشست های کنفرانس بین المللی معرفت دینی و علوم انسانی به منظور ارزیابی و توان سنجی دیدگاه های روش شناختی، دست کم ۱۰ پیش نشست کرسی های ترویجی در جستجوی روش شناختی تا قبل از کنفرانس برگزار خواهد شد.
هر اثر پژوهشی قابل ارایه به کنفرانس حمایت و استقبال می شود

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، عضو هیات علمی گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه با بیان اینکه حداقل 10 پیش نشست تا قبل از برگزاری کنفرانس بین المللی معرفت دینی و علوم انسانی برگزار خواهد شد گفت: این پیش نشست ها در واقع یک نوع ارزیابی و توان سنجی برای معرفی دستاوردهای دیدگاه های روش شناختی پژوهشگران و مولفان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است.
ارزیابی دیدگاه های روش شناختی پژوهشگاه
دکتر هادی موسوی با تاکید براینکه پژوهشگاه پروژه ها و آثار پژوهشی کم نظیری در حوزه دیدگاه های روش شناختی دارد گفت: ویژگی تحقیقات حوزه روش شناختی فرسایشی و زمان بر بودن آن است. شاید یک تحقیق و آثار پژوهشی که در قالب یک مقاله یا کتاب منتشر شده باشد حاصل سال ها تلاش و تحقیق یک یا چند پژوهشگر پژوهشگاه باشد.
وی با بیان اینکه برگزاری کنفرانس بین المللی یک فرصت خوب برای خودشناسی و ارزیابی دیدگاه های روش شناختی پژوهشگاه است گفت: اولین پیش نشست کنفرانس بین المللی معرفت دینی و علوم انسانی با موضوع « کرسی ترویجی بازخوانی مدل اجتهادی تجربی علم دینی» با ارایه حجت الاسلام دکتر حسین بستان و با حضور ناقدان دکتر مجید کافی و دکتر سید محمد تقی موحد ابطحی خواهد بود.
ارزیابی ها براساس یک آیین نامه مدون داخلی است
دبیر سلسله نشست های ترویجی در جستجوی روش شناختی با بیان اینکه تا آخر مرداد ماه حداقل 2 پیش نشست برگزار خواهد شد گفت: یک نکته مهم در مورد پیش نشت ها این است که نقد و بررسی آثار ارایه شده معطوف به داوران حاضر در جلسه نیست و هر اثری قبل از ورود به پیش نشست مورد مطالعه و نظر یک هیات ارزیابی مجرب و توانمند از اعضای هیات علمی پژوهشگاه قرار گرفته و بعد از ارزیابی اولیه به پیش نشست راه یافته است.
دکتر موسوی با تاکید براینکه پیش نشست ها براساس مجموعه آیین نامه های داخلی و ملاک های ارزیابی شکل گرفته و براساس آن آثار داوری و پذیرش می شود گفت: با وجود این هر محقق و پژوهشگر عضو پژوهشگاه احساس می کند که آثار و ایده پژوهشی اش قابل ارایه به پیش نشست و شایسته ورود به داوری نهایی کنفرانس بین المللی است می تواند آثار خود را به کمیته علمی این پیش نشست معرفی و ارایه کند.
گفتنی است کنفرانس مجازی بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی با 4 محور اساسی در زمینه های نقش معرفت دینی در پارادایم علوم انسانی، معرفت دینی و رشته های مختلف علوم انسانی، وضعیت شناسی مطالعات دین و علوم انسانی و معنویت و علوم انسانی تا تاریخ 15 مردادماه سال جاری چکیده مقالات و تا تاریخ 15 شهریور اصل مقالات را پذیرفته و طبق اعلام دبیرخانه کنفرانس در اولین روز آبان ماه سال 99 به صورت مجازی کنفرانس را با مدعوین خارجی و داخلی برگزار خواهد کرد.
 


نظر شما :