گروه جامعه شناسی پژوهشگاه منتشر می کند؛

کتاب «فناوری و دیدگاه علمای حوزه علمیه، بررسی میدانی بر اساس روش نظریه بنیانی»

کتاب « فناوری و دیدگاه علمای حوزه علمیه، بررسی میدانی بر اساس روش نظریه بنیانی » اثر دکتر مهدی نصیری عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی پژوهشکده علوم اجتماعی به زودی توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر می شود
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۵:۲۰ کد : ۳۷۱۳۶ اخبار
کتاب «فناوری و دیدگاه علمای حوزه علمیه، بررسی میدانی بر اساس روش نظریه بنیانی»

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، نگارنده این اثر پژوهشی قصد دارد تا در چارچوب مطالعات جامعه‌شناختی توسعه، چگونگی دستیابی به نظریات علما و اندیشمندان حوزه علمیه قم در خصوص توسعه فناوری‌های نوین را بیان نماید. ضمن آنکه با تحقیق و بررسی موضوع «علمای حوزه علمیه و فناوری‌های نوین» به توسعه نظریه‌سازی اسلامی و بومی در سطح کمی و کیفی بپردازد. با استفاده از منابع جدید «رویکردها نسبت به فناوری» و همچنین «روش نظریه بنیانی» مورد بحث قرار می گیرد. در فصل رویکردهای فناوری، دیدگاه‌های دینی نسبت به فناوری مورد تأکید قرار خواهد گرفت. در فصل روش‌شناسی با استفاده از منابع جدید، روند روش نظریه بنیانی با بیانی ساده و کاربردی و با استفاده از جداول و اشکال مطرح می‌شود. 
در بخش نتایج تحقیق، نیز با انجام مصاحبه‌ و استفاده از نظرات علمای حوزه علمیه، یافته‌های تحقیق تجزیه و تحلیل می شود. در فصل آخر مقایسه تطبیقی میان رویکردهای اندیشمندان غربی نسبت به فناوری با رویکردهای علمای حوزه علمیه صورت می‌گیرد. این مقایسه شباهت‌ها و تفاوت‌های دیدگاه‌های علمای حوزه علمیه با سایر رویکردهای مطرح در حوزه فناوری را روشن می‌نماید. در پایان پیشنهادات و راهکارهایی در خصوص مواجهه با فناوری‌های نوین طرح خواهد شد.
 


نظر شما :