کرسی علمی ترویجی رویکرد اجتماعی به فناوری؛ ضرورت ها و استلزامات برگزار می شود

۲۷ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۷ کد : ۳۷۱۴۰ اخبار
کرسی علمی ترویجی رویکرد اجتماعی به فناوری؛ ضرورت ها و استلزامات برگزار می شود

کرسی علمی ترویجی رویکرد اجتماعی به فناوری؛ ضرورت ها و استلزامات برگزار توسط گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می شود.

رشد سریع فناوری و تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه با آن و تأثیراتش در زیست آدمی طی چند سال گذشته، بر اهمیت پژوهش در مورد جامعه‌شناسی علم و فناوری تأکید می‌ورزد. فناوری یکی از موضوعات کاوش‌نشده در علوم اجتماعی است. جامعه‌شناسی می‌تواند از طریق ایجاد بستر و زیرساخت لازم جهت توسعه علم و فناوری به توسعه کشور ادای وظیفه کند؛ زیرا توسعه جز از طریق علم و فناوری میسر نخواهد بود. بنگاه‌های اقتصادی برای افزایش بهره‌وری و بقا در بازار، به روزآمد کردن فناوری‌های خود نیاز دارند. در این زمینه فعالیت‌های تحقیقاتی نقش مهمی در جذب فناوری‌های جدید و نوآوری ایفا می‌کنند.
جامعه‌شناسی فناوری به چند امر مهم می‌پردازد: ابتدا به شناخت امر فناوری روی می‌کند و پیشاپیش زیرساخت‌های لازم را جهت توسعه آن فراهم می‌آورد. جامعه‌شناسی فناوری از طریق شناخت صحیح جامعه و شناخت فناوری‌های مورد نیاز در جهت افزایش بهره‌وری از فناوری یاری می‌رساند. همچنین در جامعه‌شناسی فناوری، موانع اصلی توسعه فناوری شناسایی و پیشنهادهایی در جهت رفع موانع ارائه می‌شود.
پرسشهای پیش‌ روی که در این کرسی طرح می شوند عبارت است از:
- پیشینه مطالعات علم و فناوری، تعریف، ویژگی‌ها و هدف‌های جامعه‌شناسی علم و فناوری چیست؟
- چه رویکردهایی در حوزه جامعه‌شناسی فناوری مطرح است؟
- انقلاب علمی و فناوری و پیشرفتهای اجتماعی توسعه فناوری و مراحل رشد آن چگونه بوده و آثار اجتماعی انتقال فناوری و نقش تجهیز نیروی انسانی چیست؟
- رابطه دین و فناوری چگونه است و چه نظریاتی در این حوزه مطرح است؟
- وضعیت فناوری در ایران قبل از انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟
- فناوری در ایران پس از انقلاب اسلامی چه وضعیتی را سپری کرده است؟
- تاریخ مطالعات علم و فناوری، مرحله رشد و موانع آن، انتقال و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی فناوری در ایران چیست؟
- رویکردهای نظری علما و اندیشمندان حوزه علمیه به پیشرفتهای علم و فناوری‌های جدید چیست؟

دکتر مهدی نصیری عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه این کرسی را ارائه خواهد کرد و دکتر یاسر خوشنویس محقق و نویسنده در حوزه جامعه شناسی تکنولوژی و دکتر معز خادم حسینی مدرس درس جامعه شناسی تکنولوژی از ناقدین این کرسی هستند.

این کرسی روز دوشنبه 27 مردادماه از ساعت 15 در دفتر تهران پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند از طریق پیوند زیر به صورت مجازی از این کرسی بهره مند شوند
https://www.skyroom.online/ch/rihu/meeting2

 


نظر شما :