ارتباط با جامعه و صنعت

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت حائز رتبه برتر شد

۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۵ کد : ۳۷۳۶۷ اخبار
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت حائز رتبه برتر شد

به نقل از گروه همکاری های علمی پژوهشگاه و بنابر گزارش ارائه شده توسط دفتر ارتباط با جامعه و صنعت معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از بین 95 دانشگاه و پژوهشگاه فعال در این حوزه با کسب رتبه 11 در شاخص نسبی عملکرد و کسب رتبه اول در شاخص تعداد قراردادهای در حال اجرا، و همچنین کسب رتبه اول در شاخص تعداد کتابهای تألیفی به عنوان تنها پژوهشگاه حوزه علوم انسانی وابسته به وزارت  علوم تحقیقات و فناوری معرفی شده است .

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه توانسته است حوزه ارتباط با صنعت و جامعه را فعال نموده و در این زمینه موفق به انعقاد قرارداد شود. طرح دفتر تسهیلگری منطقه امین آباد، پروژه تالیف درسنامه های علوم قرآنی، طرح پژوهشی سازمان مطلوب بخشی از این قراردادها هستند.

کلید واژه ها: ارتباط با جامعه و صنعت


نظر شما :