درخشش دانش آموختگان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در دومین جشنواره ملی رساله ها و پایان نامه های روانشناسی و مشاوره با رویکرد اسلامی

۰۷ دی ۱۴۰۰ | ۰۹:۱۸ کد : ۳۷۶۲۵ اخبار
پایان نامه دانش آموختگان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در دومین جشنواره ملی رساله ها و پایان نامه های روانشناسی و مشاوره با رویکرد اسلامی برگزیده شدند
درخشش دانش آموختگان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در دومین جشنواره ملی رساله ها و پایان نامه های روانشناسی و مشاوره با رویکرد اسلامی

پایان نامه دو تن از دانش آموختگان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در دومین جشنواره ملی رساله ها و پایان نامه های روانشناسی و مشاوره با رویکرد اسلامی برگزیده شد.

دومین جشنواره ملی رساله ها و پایان نامه های روانشناسی و مشاوره با رویکرد اسلامی دیماه 1400 توسط مرکز جامع مشاوره آستان قدس رضوی در مشهد مقدس برگزار شد.

در این جشنواره پایان نامه دکتر عباسعلی هراتیان دانش آموخته دکتری روانشناسی با موضوع «تدوین بسته بومی آموزش انتخاب همسر و بررسی اثربخشی آن بر معیارها و کارآمدی در انتخاب همسر» و

پایان نامه دکتر محمد زارعی توپخانه دانش آموخته دکتری روانشناسی با موضوع «طراحی و تدوین بسته زوج درمانگری چندوجهی با رویکرد اسلامی برای مداحله در روابط خارج از ازدواج» به عنوان پایان نامه های برگزیده انتخاب شدند.


نظر شما :