کرسی‌ها - کرسی‌های برگزار شده - آرشیو

پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی «منطق گفتمان قرآن کریم»

پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی «منطق گفتمان قرآن کریم»

به اعتقاد حجت الاسلام و المسلمین سعیدی روشن تأمل در شیوه زبان دین از جمله مسائلی است که از دیر باز مورد توجه عالمان الهیات و تفسیر بوده است.و پرسش اساسی در این زمینه آن است که منطق و شیوه گفتمان قرآن چیست؟ آیا منطق و زبان پیام رسانی قرآن، منطق خاصی چون منطق فیلسوفان و عارفان و عالمان رشته های مختلف علمی، و عرف و زبان خاصی مانند زبان علمی، فلسفی، عرفانی، و جزآن است؟ یا منطق قرآن همان منطق و مدل گفتمان عموم عقلا و زبان عرفی است؟ و یا فرض دیگری متصور است؟ وی در این نظریه ضمن بررسی دیدگاه های گوناگون در این مساله به رویکرد ویژه ای رسیده است.مطابق این دیدگاه زبان معنایی و ساختاری قرآن یک شیوه و منطق خاص است. بر اساس این نظریه قرآن کریم با حفظ چارچوب های زبانی عرف عام عقلا در انتقال معنا، جهت ابلاغ مقاصد والای خود، کار ویژه هایی را درشیوه پیام رسانی خویش تعبیه کرده است که زبان عرفی فاقد آنهاست. براین اساس این نظریه موسوم به زبان عرفی فراعرفی است.

ادامه مطلب