گروه پژوهشی جامعه شناسی

تعداد بازدید:۹۹۶۹
گروه پژوهشی جامعه شناسی

گروه جامعه شناسی از جمله گروه هایی است که از ابتدای تاسیس دفتر همکاری های حوزه و دانشگاه در سال ۶۱ فعالیت خود را آغاز نموده است و کتاب های منتشرشده گروه تاکنون بیش از ۱۸ جلد بوده است.

رسالت و ماموریت ها:

  • استخراج و ارائه نظام مند آموزه ها و مبانی اسلامی در حوزه علوم اجتماعی؛
  • ارائه راهکارها در زمینه مسائل اجتماعی با تکیه بر دستورالعمل های دینی؛
  • پژوهش به منظور تبیین و تحلیل دینی مسائل وموضوعات اجتماعی؛
  • پیگیری و تحقیق پروژه بومی سازی علوم انسانی بر اساس مبانی دین در حوزه علوم اجتماعی از طریق مشارکت در تدوین متون درسی و پشتیبانی پژوهش های مربوط به این موضوع؛
  • پژوهش به منظور تبیین آموزه ها و نهاده های دینی با تکیه بر دستاوردهای علوم اجتماعی؛
  • آموزش و تربیت کادر لازم برای تحقیق در زمینه جامعه شناسی در زمینه جامعه شناسی از نگاه اسلام؛
  • تدوین متدولوژی تحقیق در قلمرو علوم اجتماعی با نگرش اسلامی.
گروه جامعه شناسی
مدیر گروه دکتر حفیظ الله فولادی
شماره تماس 32111329 - 025

 

 

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۴۰۱