گروه پژوهشی مدیریت

تعداد بازدید:۸۵۹۱
گروه پژوهشی مدیریت

گروه مدیریت فعالیت خود را از نیمه دوم سال ۱۳۷۲ آغاز کرد. گروه مدیریت در سال ۱۳۸۵ به عنوان عضو حقوقی انجمن علمی مدیریت و در سال ۱۳۹۰ به عنوان عضو حقوقی انجمن مدیریت رفتار سازمانی پذیرفته شد.

رسالت ها و ماموریت ها:

۱- پژوهش در مبانی فلسفی (معرفت شناسی، انسان شناسی، هستی شناسی و ارزش شناسی) دانش مدیریت و سازمان از دیدگاه اسلام و دیگران؛

۲- پژوهش در فقه و مدیریت و سازمان؛

۳- پژوهش در اخلاق و مدیریت و سازمان؛

۴- پژوهش برای دستیابی به موضع اسلام در مسائل علم مدیریت و سازمان؛

۵- نظریه پردازی درباره مسائل بنیادین مدیریت و موضع مدیریت اسلامی؛

۶- مشارکت علمی در شناسائی و رفع مشکلات کشور از طریق ارائه راهبردها و روش های مدیریت علمی و سازگار با ارزش های اسلامی؛

۷- آموزش و تربیت کادر لازم برای تحقیق در زمینه مدیریت از نگاه اسلام؛

۸- تدوین متدولوژی تحقیق در زمینه مدیریت اسلامی؛ انتشار نشریه علمی تخصصی «اسلام و مدیریت» و همچنین چاپ بیش از ۱۸ عنوان کتاب در حوزه علم مدیریت به ویژه با رویکرد اسلامی از نتایج کار این گروه می باشد.

گروه مدیریت
مدیر گروه دکتر عباس شفیعی
کارشناس گروه محمد امین حسینی
شماره تماس ۰۲۵-۳۲۱۱۱۳۲۹

 

 

کلید واژه ها: مدیریت اسلامی رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی مبانی فلسفی مدیریت و سازمان فقه و مدیریت اخلاق و مدیریت معرفت شناسی دانش مدیریت و سازمان هستی شناسی دانش مدیریت و سازمان انسان شناسی دانش مدیریت و سازمان ارزش شناسی دانش مدیریت و سازمان اسلام و مدیریت

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۴۰۱