گروه پژوهشی فلسفه علوم انسانی

تعداد بازدید:۹۴۵۶
گروه پژوهشی فلسفه علوم انسانی

گروه فلسفه علوم انسانی در سال ۱۳۸۵ تأسیس شده است و به انجام پژوهش‌های عام بنیادین در حوزه‌های تحقیقاتی فلسفه علوم انسانی مبادرت دارد که برخی از آنها به شرح زیر است: پژوهش‌های بنیادین در زمینه فلسفه علم و مبانی علم‌شناسی فلسفی و بنیان‌های روش شناختی علوم با تآکید بر حوزه علوم انسانی. در این حوزه، مباحثی از قبیل معناشناسی و چیستی علوم انسانی، وجودشناسی علوم انسانی، تبیین پیش‌فرض‌ها و مبادی معرفت‌شناختی، منطقی و روش‌شناختی، وجودشناختی، فلسفی و متافیزیکی، کلامی و بالاخره پیش‌فرض‌های علم‌شناختیِ علوم انسانی به معنای عام، و علوم انسانی اسلامی به طور خاص، فرایند تولید علوم انسانی؛ بررسی اعتبار معرفت‌شناختی فراورده‌های علوم انسانی به معنای عام و نیز فراورده‌های حاصل از علوم انسانی و بالاخره مباحث مربوط به «منبع‌شناسی» و «روش‌شناسی» در علوم انسانی مدّ نظر است. بررسی پارادایم‌های علوم انسانی و سنجش و مقایسه آنها؛ در این محور، بررسی چیستی پارادایم، نظریه، مدل، تبیین روابط آنها و مباحث مربوط به نظریه‌پردازی در علوم انسانی، همچنین بررسی مدل‌های گوناگون در علوم انسانی و در علوم انسانی دینی، ارائه نمونه‌هایی از این مدل‌ها و نیز تبیین و بررسی معیار سنجش مدل‌ها مدّنظر است. پژوهش درباره مناسبات علم و دین و ارزیابی دیدگاه‌های مختلف در مورد آن. پژوهش در باب دیدگاه‌های موجود و ممکن در باب علم دینی و نقادی آنها، تبیین فرایند تولید علم دینی، تبیین امکان و ضرورت علم دینی، چیستی علم دینی، تبیین ساختار و اجزای علم دینی، چیستی روش علم دینی، تبیین چیستی منابع نظریه‌های علم دینی، تبیین تفاوت‌های علوم انسانی دینی با علوم انسانی و علوم طبیعی رایج، بررسی کارایی مدل‌های پیشنهادی علم دینی و بالاخره بررسی پارادایم علم دینی. پژوهش در زمینه اجتهاد، روش‌شناسی، سنخ و فهم گزاره‌های دینی. تهیه و تدوین منابع و متون آموزشی در حوزه مباحث مربوط به فلسفه علوم انسانی و همین‌طور علم و دین. گروه فلسفه علوم انسانی از تابستان سال ۸۵ تاکنون، فصلنامه حوزه و دانشگاه را تحت عنوان «روش‌شناسی علوم انسانی» منتشر می کند این مجله از شماره ۵۰ موفق به دریافت درجه علمی پژوهشی شده است. این گروه از ابتدای فعالیت خود تاکنونکتاب های متعددی را نیز منتشر کرده است.

 
گروه فلسفه علوم انسانی
مدیر گروه دکتر سیدحمیدرضا حسنی
ایمیل گروه
pssh@rihu.ac.ir
شماره تماس 32111371 - 025

 

 

کلید واژه ها: علم دینی فلسفه علم روش شناشی علوم انسانی تحقیقات کیفی حکمت عملی پارادایم اجتهادی دانش عملی انسان کنش شناسی تولید علم گروه پژوهشی فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۴۰۱