گروه پژوهشی روانشناسی

تعداد بازدید:۱۴۸۶۰
گروه پژوهشی روانشناسی

گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال ۱۳۶۲ با همکاری جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه تاسیس شد. این گروه همکاری های علمی پژوهشی گسترده ای با انستیتو روانپزشکی داشته و در «کمیته همایش بین المللی نقش دین در بهداشت روان»، «کمیته علمی همایش بین المللی علم و دین»، «مرکز تحقیقات اسلامی دانشگاه شهید بهشتی» و «شورای علمی بررسی مدل ها و سنجه های دین داری در وزارت ارشاد» عضویت دارد. انتشار بیش از ۲۵ عنوان کتاب در زمینه های مختلف روانشناسی، با تاکید بر رویکرد اسلامی و همچنین انتشار دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلام و روانشناسی حاصل تلاش این گروه تاکنون می باشد. رسالت و ماموریت ها: استخراج مبانی و دیدگاه های اسلامی در حوزه روانشناسی؛ نظریه پردازی درباره مسائل بنیادین روانشناسی و موضوعات میان رشته ای در باب تعامل روانشناسی و دین؛ پیگیری و تحقق پروژه بومی سازی علوم انسانی بر اساس مبانی دین در حوزه روانشناسی از طریق همکاری در تدوین متون درسی و پشتیبانی از طرح های پژوهشی مرتبط با این موضوع؛ رفع نیازهای پژوهشی کشور در زمینه مسائل روانشناسی با رویکرد دینی؛ مطالعات تطییقی درباره موضوعات و مسائل علم روانشناسی؛ آموزش و تربیت کادر برای تحقیق در زمینه روانشناسی با نگرش اسلامی؛ تدوین متدولوژی تحقیق در قلمرو روانشناسی.

 
گروه روانشناسی
مدیر گروه آیت الله سیدمحمد غروی‌راد
ایمیل گروه method@rihu.ac.ir
شماره تماس ۳۲۱۱۱۳۵۵ ۰۲۵

 

 

کلید واژه ها: گروه پژوهشی روان‌شناسی اسلامی دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی نظریه پردازی متدلوژی تحقیق در روانشناسی منابع درسی کارشناسی ارشد منابع درسی دکتری خانواده درمانگری معنوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه علم النفس

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۴۰۱