سیدجواد راثی ورعی

سیدجواد راثی ورعی

پست الکترونیکی:

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

درسنامه فقه سیاسی

درسنامه فقه سیاسی

پدیدآورنده: سیدجواد راثی ورعی

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

آشنایی با کلیات حقوق شهروندی

آشنایی با کلیات حقوق شهروندی

پدیدآورنده: سیدجواد راثی ورعی

قیمت : ۲۶۰٬۰۰۰ ریال

مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر

مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر

پدیدآورنده: سیدجواد راثی ورعی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴