دکتر حسین جوان آراسته

دکتر حسین جوان آراسته

پست الکترونیکی:

کتاب‌ها - پدیدآورنده

اصل هشتم قانون اساسی

اصل هشتم قانون اساسی

قیمت : ۸۱٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

گزینش رهبر و نظارت بر آن

گزینش رهبر و نظارت بر آن

قیمت : ۵۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

حقوق اساسی۱ (کلیات، منابع و مبانی)

حقوق اساسی۱ (کلیات، منابع و مبانی)

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

کتاب حقوق اساسی ۲

کتاب حقوق اساسی ۲

قیمت : ۴۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

تأثیر حاکمیت الهی بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

تأثیر حاکمیت الهی بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

قیمت : ۱۲۹٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

حقوق اساسی۳

حقوق اساسی۳

قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

حقوق بشر در اسلام (مفاهیم، مبانی و مصادیق)

حقوق بشر در اسلام (مفاهیم، مبانی و مصادیق)

قیمت : ۳۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷