رسول قلیچ

رسول قلیچ

فعالیت‌ها

اخبار - ناقد

نقد کتاب  تطور شناسی اخبار مطلاق امام حسن مجتبی علیه السلام
نشست‌ها و کرسی‌ها گروه تاریخ اسلام - نشست و کرسی

نقد کتاب تطور شناسی اخبار مطلاق امام حسن مجتبی علیه السلام

کتاب حاضر به شبهه ای تاریخی – حدیثی درباره اخبار مطلاق بودن امام حسن «ع» می ردازد. مؤلفان  با انگیزه ...