نقد کتاب

نقد کتاب تطور شناسی اخبار مطلاق امام حسن مجتبی علیه السلام

۱۶ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۸ کد : ۳۷۴۱۸ نشست‌ها و کرسی‌ها گروه تاریخ اسلام - نشست و کرسی
ناقد: رسول قلیچ
با ارائه نویسنده کتاب ؛ حجت الاسلام والمسلمین حسین مرادی نسب و با نقادی دکتر رسول قلیچ سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ الی ۱۲ محل برگزاری جلسه نقد : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - اتاق گروه تاریخ
نقد کتاب  تطور شناسی اخبار مطلاق امام حسن مجتبی علیه السلام

کتاب حاضر به شبهه ای تاریخی – حدیثی درباره اخبار مطلاق بودن امام حسن «ع» می ردازد. مؤلفان  با انگیزه های ترغیب و تشویق در ازدواج کردن، منقبت شمردن داشتن همسر زیاد، مشورت دادن در امر ازدواج و مبنای موضوع فقهی قرارگرفتن آنها، نسبت دادن این اخبار به نقل از امام معصوم (ع) را در متون خود  ثبت کرده¬اند. شهرت این اخبار گاه  سببِ تأثیرگذاری بر برخی از مؤلفان شیعه نیز شده است. آنان از منابع اهل سنت بدون هیچ نقدی آنها را آورده¬اند، این خود سبب توجیه اخبار مطلاق بودن امام حسن (ع)  در برخی از متون شیعی شد.
نخستین بار منصور خلیفه عباسی، با این اتهام جعلی قصد مقابله با حسنیان را داشت، و با کمک جاعلان وابسته به دربار با گرایش¬های متفاوت و با شیوه¬های گوناگونی به واقع نمایی این موضوع جعلی پرداخت¬ و آن را نشر داد. اگر این موضوع درباره امام حسن (ع)،  در زمان حیات پدر و خودش واقعیت داشت، دشمنان اهل بیت (ع) از جمله معاویه، خوارج و امویان در گفتگوی¬ و نامه‎¬نگاریهای خود، به آن اشاره می¬کردند. در این اثر افزون بر بررسی سند و محتوای صدور اخبار، به پیشینه موضوع، سیر تاریخی و افزوده¬های آن در منابع فریقین، و نقد آنها  نیز پرداخته شده است.

 

 


نظر شما :