مطالب مرتبط با کلید واژه

کرسی نظریه‌پردازی


اجلاسیه نهایی کرسی نظریه پردازی «نظریه منطق گفتمان قرآن» برگزار شد

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای انقلاب فرهنگی اجلاسیه نهایی کرسی نظریه پردازی «نظریه منطق گفتمان قرآن: نظریه عرفی فراعرفی و زبان تشکیکی قرآن در شیوه بیان و دلالت های بی پایان معنا» را روز چهارشنبه هفته گذشته20 بهمن برگزار کرد.

ادامه مطلب