مطالب مرتبط با کلید واژه

فصلنامه تربیت اسلامی


فصلنامه تربیت اسلامی رتبه «الف» را کسب کرد.
در فرایند ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

فصلنامه تربیت اسلامی رتبه «الف» را کسب کرد.

فصلنامه تربیت اسلامی از سال ۱۳۸۴ آغاز به کار کرده و تا کنون ۱۵ دوره زیر نظر گروه علوم تربیتی به چاپ رسیده است و در سال جاری توانست به رتبه الف در فرایند ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دست پیدا کند.

ادامه مطلب