مطالب مرتبط با کلید واژه

پژوهشکده مطالعات و همکاری‌های حوزه و دانشگاه


فعالیت بیش‌تر پژوهشکده مطالعات و همکاری‌های حوزه و دانشگاه با جذب هیئت علمی

فعالیت بیش‌تر پژوهشکده مطالعات و همکاری‌های حوزه و دانشگاه با جذب هیئت علمی

رئیس پژوهشکده مطالعات و همکاری‌های حوزه و دانشگاه گفت: برای فعالیت بیش‌تر این پژوهشکده درصدد هستیم با جذب هیئت علمی برای گروه‌‌ها، تا یک سال آینده فعالیت پژوهشکده با هیئت علمی اختصاصی خود دنبال شود.

ادامه مطلب