مطالب مرتبط با کلید واژه

حقوق


برگزاری اجلاسیه نهایی کرسی نظریه پردازی «قانون طبیعی اسلامی»

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی اجلاسیه نهایی کرسی نظریه پردازی «قانون طبیعی اسلامی» را در روز چهارشنبه 27 بهمن برگزار می نماید.

ادامه مطلب