افتخارات

۱۳ آذر ۱۳۹۸ | ۱۴:۵۰ دستاوردهای پژوهشی
تعداد بازدید:۴۳۸۳
جشنواره های علمی یکی از شاخص های موفقیت در تولید و ترویج علم به شمار می روند. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تاکنون بیش از ۲۰۰ رتبه برگزیده در جشنواره های علمی را کسب کرده است.
افتخارات