آرشیو دستاوردها

افتخارات

افتخارات

جشنواره های علمی یکی از شاخص های موفقیت در تولید و ترویج علم به شمار می روند. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تاکنون بیش از ۲۰۰ رتبه برگزیده در جشنواره های علمی را کسب کرده است.

بیشتر
خدمات اجتماعی دانش بنیان

خدمات اجتماعی دانش بنیان

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به منظور رفع نیازهای جامعه با بهره گیری از ظرفیت های موجود، هم عرض با تولیدات پژوهشی به دنبال فعال نمودن ایده های فناورانه بوده است.

بیشتر
طرح های کلان ملی

طرح های کلان ملی

پژوهشگاه در گذر چند دهه تلاش و تکاپو، با یاری جستن از دانشوران فرهیخته با تحصیلات توامان حوزوی و دانشگاهی، گام‌هایی بلند در مسیر تحول علوم انسانی برداشته است.

بیشتر