جهانی سازی «چالش ها و راهکارها»گروه‌ها : اقتصاد
ترجمه و نگارش: سید هادی عربی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : اقتصاد
نسخه الکترونیکی : دارد
مرحله تولید : چاپ شده

ناموجود

بررسی پدیده جهانی‌سازی از دیدگاه‌ها و جنبه‌های گوناگون، محور اساسی ده مقاله این کتاب است؛ به طور خلاصه می‌توان گفت: مقاله اول صرفاً چارچوبی تحلیلی ارائه می‌دهد. مقالات دوم و سوم، پدیده جهانی‌سازی را در مورد کشورهای جهان سوم با دو دیدگاه متفاوت بررسی می‌کنند، یکی با نگاه مثبت، فرصت‌های پیش‌روی کشورهای جهان سوم را ‌می‌نمایاند و دیگری به دنبال یافتن راهکاری برای افزایش منافع کشورهای در حال توسعه در این فرایند است. مقاله چهارم، جهانی‌سازی را بدون تغییر ساختار نهادهای بین‌المللی و مدیریت آن، برای کشورهای در حال توسعه مفید و منصفانه نمی‌شمارد. مقاله‌های پنجم و ششم، نسبت فرایند جهانی‌سازی را با کشورهای اسلامی بررسی می‌شود. مقالات هفتم، هشتم و نُهم، با رویکردی منتقدانه، این پدیده را چیزی جز توسعه نظام سرمایه‌داری نمی‌شمارند. آخرین مقاله نیز، موضوع نابرابری و جهانی‌سازی را به صورت تاریخی مرور می‌کند. در این مجموعه تلاش شده، تا پدیده جهانی‌سازی از جنبه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت تبیین و از یک‌سو‌نگری پرهیز شود.

 

 

  • تبیین و تحلیل علم قدسی در سنّت‌گرایی دکتر نصر/ عبدالحسین خسروپناه
  • نگاهی شتابزده به تاریخچه ترویج علم در حیطه عمومی / علی پایا
  • روش‌شناسی رفع تعارض میان مکاشفات عرفانی / علی شیروانی
  • کاربرد طرح‌های ترکیبی در پژوهش‌های علوم اجتماعی و انسانی / افسانه کلباسی / احمدرضا نصر
  • ضوابط اخلاقی در پژوهش‌های علوم رفتاری / مجید صدوقی
  • اعتبار «علم عرفی» در استنباط احکام شرعی / جلیل قنواتی / سعید شریعتی فرانی
  • کاربرد روش تثلیث در پژوهش‌های کیفی / محمد عباس‌زاده / ابراهیم حسین‌پور
  • خلاصه مقالات به عربی / خلیل زامل عطشان
  • خلاصه‌ مقالات به انگلیسی / مهدی غلامی

 

دانلود فایل 30 صفحه اول کتاب به طور رایگان یا فایل 30 صفحه اول کتاب را به طور رایگان دانلود کنید

ارسال با ایمیل:
( ۱ )

نظر شما :