کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 44 مورد

فلسفه اقتصاد تطبیقی ۲

فلسفه اقتصاد تطبیقی ۲ جدید

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۸۶

پدیدآورنده: محمد جواد توکلی

قیمت : ۲٬۳۰۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

فلسفه اقتصاد تطبیقی ۱

فلسفه اقتصاد تطبیقی ۱

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۸۵

پدیدآورنده: محمد جواد توکلی

قیمت : ۲٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

آشنایی با فقه اقتصادی

آشنایی با فقه اقتصادی جدید

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۷۷

پدیدآورنده: دکتر محمود عیسوی

قیمت : ۲٬۵۲۰٬۰۰۰ ریال

الگوی مطلوب تکافل اجتماعی در اسلام

الگوی مطلوب تکافل اجتماعی در اسلام جدید

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۶۶

پدیدآورنده: دکتر سید رضا حسینی

قیمت : ۱٬۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۲

ساختار و عملکرد نهادهای خیریه

ساختار و عملکرد نهادهای خیریه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۳۸

قیمت : ۹۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

صندوق مشترک وقف

صندوق مشترک وقف

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۲۴

قیمت : ۶۴۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۲

اقتصاد و دفاع

اقتصاد و دفاع

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۱۴

پدیدآورنده: حسین دری نوگورانی

قیمت : ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱

ابهام‌زدایی از اقتصاد اسلامی

ابهام‌زدایی از اقتصاد اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۹۹

پدیدآورنده: حسن سبحانی

قیمت : ۵۸۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

اختیارات و وظایف دولت اسلامی

اختیارات و وظایف دولت اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۵۰

پدیدآورنده: دکتر علیرضا لشکری

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱

اصول و مبانی اقتصاد اسلامی

اصول و مبانی اقتصاد اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۳۰

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹

پول وبانکداری اسلامی جلد دوم

پول وبانکداری اسلامی جلد دوم جدید

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۱۳

قیمت : ۳۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۶

اقتصاد خرد با رویکردی انتقادی بر اساس نگرش اسلامی

اقتصاد خرد با رویکردی انتقادی بر اساس نگرش اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۴۳۰

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

پول و بانکداری با رویکرد اسلامی جلد اول

پول و بانکداری با رویکرد اسلامی جلد اول

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۹۷

قیمت : ۳۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۶

اقتصاد خرد با نگاهی به مباحث اسلامی (جلد دوم)

اقتصاد خرد با نگاهی به مباحث اسلامی (جلد دوم)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۹۵

پدیدآورنده: سید محمد کاظم رجائی

قیمت : ۱۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

اوراق منفعت

اوراق منفعت

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۷۹

پدیدآورنده: مجید حبیبیان نقیبی

قیمت : ۱۱۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

تحلیل ماهیت پول و بنیان های اعمال سیاست پولی در اقتصاد ایران

تحلیل ماهیت پول و بنیان های اعمال سیاست پولی در اقتصاد ایران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۳۷

پدیدآورنده: محمد اسماعیل توسلی

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۴

الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غرب

الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غرب

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۰۴

پدیدآورنده: دکتر سید رضا حسینی

قیمت : ۱۵۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

اقتصاد بخش عمومی ۲ (ترجمه)

اقتصاد بخش عمومی ۲ (ترجمه)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۲۶۲

قیمت : ۱۴۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۲