کتاب‌ها

نمایش 235 تا 252 مورد از کل 533 مورد

منابع تاریخی شیعه تا قرن پنجم

منابع تاریخی شیعه تا قرن پنجم

قیمت : ۲۶۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

دولت ادریسیان

دولت ادریسیان

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

تاریخ‌نگاری یونس بن بکیر در تدوین سیره نبوی

تاریخ‌نگاری یونس بن بکیر در تدوین سیره نبوی

قیمت : ۹۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

الگوی اداره در نهج البلاغه

الگوی اداره در نهج البلاغه

پدیدآورنده: دکتر علی نقی امیری

قیمت : ۵۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

ویژگی‌ها و وظایف مدیران در نهج‌البلاغه

ویژگی‌ها و وظایف مدیران در نهج‌البلاغه

پدیدآورنده: دکتر علی نقی امیری

قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

نوع‌شناسی و مصادیق‌ مدیریت در نهج البلاغه

نوع‌شناسی و مصادیق‌ مدیریت در نهج البلاغه

پدیدآورنده: دکتر علی نقی امیری

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

رفتارشناسی مدیران در نهج البلاغه

رفتارشناسی مدیران در نهج البلاغه

پدیدآورنده: دکتر علی نقی امیری

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

بررسی روش تفسیری راغب اصفهانی

بررسی روش تفسیری راغب اصفهانی

پدیدآورنده: امیر احمدنژاد

قیمت : ۶۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

نظریه اجتماعی ارتباط در قرآن

نظریه اجتماعی ارتباط در قرآن

پدیدآورنده: دکتر مجید کافی

قیمت : ۱۲۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

اقتصاد بخش عمومی(جلد دوم)

اقتصاد بخش عمومی(جلد دوم)

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

نظریه های بنیادین روان درمانگری و مشاوره

نظریه های بنیادین روان درمانگری و مشاوره

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

تحلیل ماهیت پول و بنیان های اعمال سیاست پولی در اقتصاد ایران

تحلیل ماهیت پول و بنیان های اعمال سیاست پولی در اقتصاد ایران

پدیدآورنده: محمد اسماعیل توسلی

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

چهره جان: خودشناسی با رویکرد یکپارچه توحیدی

چهره جان: خودشناسی با رویکرد یکپارچه توحیدی

قیمت : ۳۹۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

احکام حریم خصوصی

احکام حریم خصوصی

پدیدآورنده: محمد سروش محلاتی

قیمت : ۸۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی

جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی

قیمت : ۳۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴