هیات امنا

دسته : دور اول
تعداد دانلود :۲۶۹
۲۲ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۰:۴۱
تعداد بازدید: ۲۶۹

صورتجلسه پنجمین نشست از دوره سوم هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

صورتجلسه پنجمین نشست از دوره سوم هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ 1401/06/28 

دانلود فایل
4.231 MB
نشست فوق العاده هیات امنای پژوهشگاه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲

 صورت جلسه نشست فوق العاده هیات امنای پژوهشگاه مورخ 1400/12/02

دانلود فایل
1.277 MB
صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ 1400/05/05

دانلود فایل
2.472 MB
صورتجلسه نشست فوق‌العاده هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخه ۲۰-۵-۱۴۰۰

صورتجلسه نشست فوق‌العاده هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخه 20-5-1400

دانلود فایل
5.396 MB
صورتجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ ۹۹/۱۱/۱۴

صورتجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ 99/11/14

دانلود فایل
1.106 MB
صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ ۱۳۹۹۰۶۳۱

صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ 13990631

دانلود فایل
3.262 MB
صورتجلسه اولین نشست از دوره سوم هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

صورتجلسه یکمین نشست از دوره سوم هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخه 31-06-98

دانلود فایل
2.066 MB
صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخه 6-12-98

دانلود فایل
0.81 MB
صورتجلسه دومین نشست از دوره سوم هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

صورتجلسه دومین نشست از دوره سوم هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخه 21-10-98

دانلود فایل
0.869 MB
نشست فوق العاده هیات امنا مورخه ۰۶-۰۸-۱۳۹۶
دانلود فایل
1.187 MB
صورتجلسه دومین نشست از دوره دوم هیات امنا ۲۲-۶-۹۴
دانلود فایل
2.825 MB
صورتجلسه اولین نشست از دوره دوم هیات امنا ۲۸-۱۱-۹۳
دانلود فایل
3.356 MB
صورتجلسه اولین نشست هیات امنا دوره اول ۳۰-۳-۹۲
دانلود فایل
3.007 MB
صورت جلسه ششمین نشست از دوره دوم سال ۱۱-۶-۹۷
دانلود فایل
5.106 MB
صورتجلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیات امنا ۹۶/۰۷/۲
دانلود فایل
1.729 MB
صورتجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنا ۹۵۰۵۱۸
دانلود فایل
2.238 MB
صورتجلسه سومین نشست از دوره دوم هیات امنا ۳-۱۱-۹۴
دانلود فایل
1.075 MB
نظر شما :