کرسی علمی ترویجی سبک زندگی اسلامی

کرسی علمی ترویجی سبک زندگی اسلامی

بر اساس این نظریه؛ سبک زندگی تجویزیِ اسلام، به شیوه های نسبتاً ثابتِ افراد، گروه ها و جوامع در پی گیریِ اهداف زندگی روزمره و حل مشکلات پیش روی اشاره دارد که از آموزه های اسلامی به شیوه اجتهادی حاصل می شود و بر اساس یک سیستم مفهومیِ جامع، منسجم و هماهنگ، تمام زوایای زندگی را در مقیاسِ فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومتی و جهانی، پوشش می دهد. دنیا و آخرت، مادیت و معنویت، علوم بشری و علوم اسلامی، را به صورت درهم تنیده و یکپارچه ملاحظه می کند، و پیروانِ خود را به سوی اهداف غائی ای مثل «قرب الهی»، «کمال خواهی» و …، سوق می دهد. نظریه پرداز «سبک زندگی تجویزی اسلام»، تا کنون سه کتاب با عناوین «سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن» (انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، «چیستی سبک زندگی اسلامی» (انتشارات دانشگاه علامه) و «درسنامه سبک زندگی اسلامی» (انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) و چند مقاله در این موضوع ارائه کرده است. حجت الاسلام و المسلمین مسعود آذربایجانی، دانشیار گروه روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و حجت الاسلام و المسلمین احمد حسین شریفی دانشیار مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی «ره» به عنوان ناقد، نظریه مزبور را نقد خواهند کرد. دبیر نشست علمی یاد شده مسعود جان بزرگی دانشیار گروه روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است.

استاد گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

 

اطلاعات بیشتر


لینک دانلود فایل

نظر شما :