نشست روش‌شناسی بیزگرایانه

۱۰ خرداد ۱۳۹۱ | ۱۴:۲۲ کد : ۳۱۳۰۹ گروه فلسفه علوم انسانی - نشست و کرسی
ارائه کننده: کرباسی زاده
نشست روش‌شناسی بیزگرایانه

گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ نشست علمی روش شناسی بیزگرایانه، سخنران: امیراحسان کرباسی‌زاده (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)

کرباسی زاده

ارائه کننده


لینک دانلود فایل

نظر شما :