نشست غدیر از نگاه اهل سنت

۱۸ مهر ۱۳۹۴ | ۰۹:۵۹ کد : ۳۱۳۱۰ گروه تاریخ اسلام - نشست و کرسی
دبیر علمی: سید قاسم رزاقی
غدیر در نگاه اهل سنت ؛ بسیاری از علمای اهل سنت در قرون نخستین به اصل واقعه غدیر را نقل کرده اند که این مساله در اثبات اصل واقعه غدیر به عنوان یک مقوله تاریخ حائز اهمیت است . غدیر ارتباط مستقیم با انتصاب امیر مومنان و نص بر امات آن حضرت دارد که این مساله باید تبین شود.
نشست غدیر از نگاه اهل سنت
مصطفی محمودی

ارائه کننده

سید قاسم رزاقی

دبیر علمی


لینک دانلود فایل

نظر شما :