نشست امکان سنجی تعمیم حجیت به حوزه های نو ظهور در علوم انسانی

۰۱ فروردین ۱۳۹۱ | ۱۴:۰۱ کد : ۳۱۳۷۵ گروه فلسفه علوم انسانی - نشست و کرسی
ارائه کننده: مبلغی
نشست امکان سنجی تعمیم حجیت به حوزه های نو ظهور در علوم انسانی
مبلغی

ارائه کننده


لینک دانلود فایل

نظر شما :