نشست درنگی در علم آگوستینی(ارزیابی دیدگاه آلوین پلانتینگا در علم دینی)

۰۱ فروردین ۱۳۹۱ | ۱۴:۰۱ کد : ۳۱۳۷۷ گروه فلسفه علوم انسانی - نشست و کرسی
ارائه کننده: مدرسی
محورهای این نشست : چیستی، سنجش و نقد دیدگاه علم آگوستینی براساس برداشت وی، الوین پلانتینگا ظاهراً برخی از باورهای دینی را با برخی از یافته های علم امروزی متعارض می یابد، از این رو پیشنهاد می کند برای آن که هم علم بتواند اشتباهات تفسیری ما را از متون دینی تصحیح کند و هم دین راهنمای علم در پرهیز از یکی انگاشتن نظریه های علمی با حقیقت شود، باید به علمی روی آوریم که از هرآن چه می دانیم بهره ببرد؛ خواه آموزه ها و باورهای دینی، خواه داده های تجربی و یافته های علمی
نشست درنگی در علم آگوستینی(ارزیابی دیدگاه آلوین پلانتینگا در علم دینی)
مدرسی

ارائه کننده


لینک دانلود فایل

نظر شما :