نشست علمی تخصصی برونگرایی در محتوا و معرفت پیشینی به حالات ذهنی

۰۱ فروردین ۱۳۹۱ | ۱۴:۰۱ کد : ۳۱۳۷۸ گروه فلسفه علوم انسانی - نشست و کرسی
ارائه کننده: محمود مروارید
دبیر علمی: مهدی علی‌پور
چهارشنبه 13 اردیبهشت از ساعت 16 تا 18 هدف از برگزاری: تبیین تنقیح بعضی از مبانی معرفتی علوم انسانی به طور خاص تبیین چیستی برون گرایی در محتوا و چگونگی امکان معرفت پیشینی به حالات ذهنی در فرض برون گرایی سخنران: دکتر محمود مروارید محقق پژوهشگاه دانش‌های بنیادین
نشست علمی تخصصی برونگرایی در محتوا و معرفت پیشینی به حالات ذهنی
محمود مروارید

ارائه کننده

مهدی علی‌پور

دبیر علمی

کلید واژه ها: برونگرایی


نظر شما :