کرسی علمی ترویجی نقد مواضع مستشرقان و دگر اندیشان مسلمان در بررسی عملکرد امام حسن(ع) در مواجه با صلح با معاویه

۰۱ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۴:۲۷ کد : ۳۱۴۲۳ گروه تاریخ اسلام - نشست و کرسی

نظر شما :