نشست قوانین طبیعت و شرطی های خلاف واقع

۱۹ دی ۱۳۹۲ | ۱۴:۲۳ کد : ۳۱۴۳۹ گروه فلسفه علوم انسانی - نشست و کرسی
این سخنرانی بر اساسِ مقاله‌ای زیر است که سالِ گذشته (1390) منتشر شده است. Kaave Lajevardi, "Laws and counterfactuals: defusing an argument against the Humean view of laws", Dialogue: Canadian Philosophical Review, 50 (2011): 751-758. چکیده. در بحث‌های فلسفی در مورد قوانینِ طبیعت، اقامه‌ی دلیلی شبیه به این بسیار مرسوم است: بعضی احکامِ کلـّیِ صادقْ شرطی‌های خلافِ واقعِ مربوط را صادق نمی‌کنند؛ لذا چنین نیست که هر حکمِ کلـّیِ صادقْ قانونی طبیعی باشد. مدعای من این است که این استدلال کارا نیست چرا که درکِ ما از ارزشِ صدقِ هر شرطی‌ِ خلافِ واقع مبتنی است بر درک‌مان از اینکه بعضی احکامِ مربوط قانونِ طبیعی هستند یا نه. خروجی مورد انتظار از نشست: - تصویری روشن‌تر در مورد ارتباطِ معرفت‌شناختیِ قوانینِ طبیعت و احکامِ شرطیِ خلافِ واقع. محورهای نشست: بررسیِ این موضوعات (به شکلِ سخنرانی، همراه با بحث با حضار): - شرطی‌های خلافِ واقع، و مختصری درباره‌ی معناشناسیِ آنها. - نظرِ استاندارد در این مورد که یک نشانه‌ی قوانینِ اصیلِ طبیعت این است که شرطی‌های خلافِ واقعِ مربوط را صادق می‌کنند. - نقد نظرِ استاندارد.
نشست قوانین طبیعت و شرطی های خلاف واقع

لینک دانلود فایل

نظر شما :