نشست علمی روانشناسی در نهج البلاغه آموزه ها و روش ها

۲۵ دی ۱۳۹۲ | ۰۹:۲۳ کد : ۳۱۴۴۵ گروه روانشناسی - نشست و کرسی
تاریخ نشست :1392-10-25 هدف از برگزاری نشست: 1. آشنایی محتوایی با نتایج پروژه روان‌شناسی در نهج‌البلاغه 2. بررسی روش‌شناسی استنباط مفاهیم روان‌شناختی در نهج‌البلاغه محورهای نشست: 1. آموزه‌ها و مفاهیم روان‌شناختی در نهج‌البلاغه: ساحت‌های انسان، معنای زندگی، تعامل اجتماعی و بهداشت روانی 2. روش‌شناسی استخراج مفاهیم روان‌شناختی از نهج‌البلاغه: روش معناشناسی، روش‌ اجتهادی سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: 1. مهمترین مفاهیم و آموزه‌های روان شناختی مطرح شده در نهج‌البلاغه 2. روش‌شناسی تدوین «روان‌شناسی در نهج‌البلاغه» کدام است؟
نشست علمی روانشناسی در نهج البلاغه آموزه ها و روش ها

استاد روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات بیشتر

محمدصادق شجاعی

ارائه کننده

استادیار گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات بیشتر


لینک دانلود فایل

نظر شما :