کرسی ترویجی «ارزیابی سرشت اخلاقی معرفت»

ارائه کننده: غلامحسین جوادپور
دبیر علمی: دکتر علی شیروانی
کرسی ترویجی «ارزیابی سرشت اخلاقی معرفت»
غلامحسین جوادپور

ارائه کننده

دکتر علی شیروانی

دبیر علمی


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: معرفت‌شناسی معرفت شناسی اسلامی کرسی فلسفه معرفت نفس سرشت اخلاقی معرفت معرفت فلسفی


نظر شما :