پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی عینیّت ماهیّت و وجود - تفسیری جدید از اصالت وجود و اعتباریّت ماهیّت

پدیدآورنده: غلامرضا فیاضی
مدیر اجرایى: دکتر علی شیروانی
پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی عینیّت ماهیّت و وجود - تفسیری جدید از اصالت وجود و اعتباریّت ماهیّت
غلامرضا فیاضی

پدیدآورنده

دکتر علی شیروانی

مدیر اجرایى


لینک دانلود فایل

نظر شما :