نشست علمی ارائه نظریه خانواده درمانگری ساختاری مینوچین و نقد آن

۲۶ آذر ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۹ کد : ۳۶۷۷۸ گروه روانشناسی - نشست و کرسی
ارائه کننده: محمد زارعی توپخانه
نشست علمی ارائه نظریه خانواده درمانگری ساختاری مینوچین و نقد آن
محمد زارعی توپخانه

ارائه کننده

استادیار گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات بیشتر

استاد گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

 

اطلاعات بیشتر


لینک دانلود فایل

نظر شما :