کتاب درسی حقوق بین المللی کیفری روانه بازار نشر می شود

۱۷ تیر ۱۳۹۸ | ۱۱:۴۸ کد : ۳۶۸۸۹ اخبار

%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C%20.jpgپژوهشگاه حوزه و دانشگاه به زودی کتاب «کتاب حقوق بین المللی کیفری» را منتشر می کند

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه «کتاب حقوق بین المللی کیفری» را که مراحل پایانی آماده سازی و چاپ را می گذراند به زودی روانه بازار نشر خواهد کرد. این کتاب حاصل تلاش علمی دکتر جعفر یزدیان جعفری عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان و محقق همکار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است.

در این اثر که برای ارایه در دو واحد درسی تحصیلات تکمیلی حقوق جزا و جرم شناسی، و حقوق بین الملل تنظیم شده است، مهمترین مطالب مربوط به حوزه های حقوق ماهوی و شکلی بین المللی ارایه می شود. در فصل اول در حوزه حقوق بین المللی کیفری عمومی مطالب راجع به جرم، مسولیت کیفری و مجازات مطابق با اساسنامه دیوان، سپس در فصل دوم موضوعات حقوق کیفری اختصاصی بین المللی ناظر بر چهار جنایت موضوع صلاحیت دیوان یعنی نسل زدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز بررسی شده است. در فصل سوم نیز مطالب شکلی راجع به ارکان دیوان و مراحل رسیدگی به جنایات در دیوان بررسی شده است. همچنین قسمتی از کتاب به جایگاه حقوق بین المللی کیفری در حقوق اسلامی اختصاص یافته است تا از این نظر نیز هر چند مختصر زمینه های ممنوعیت جنایات بین المللی در منابع حقوق اسلامی و احیانا شبهه هایی که در این خصوص مطرح گردیده مورد بررسی قرار گیرد.

این کتاب چهل و سومین (43) اثر علمی گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است که به جامعه علمی حقوق عرضه می شود. از ویژگی های آثار این گروه، توجه به رویکرد اسلامی به موضوعات علم حقوق است.

کلید واژه ها: حقوق حقوق بین المللی گروه حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق بین المللی کیفری حقوق کیفری اختصاصی بین المللی جنایات علیه بشریت جنایات جنگی جنایت تجاوز ارکان دیوان مراحل رسیدگی به جنایات در دیوان جایگاه حقوق بین المللی کیفری در حقوق اسلامی ممنوعیت جنایات بین المللی در منابع حقوق اسلامی


نظر شما :