کتاب انسان سازمانی مبتنی بر علم النفس فلسفی منتشر شد

۰۷ مهر ۱۳۹۸ | ۰۷:۵۹ کد : ۳۶۹۰۰ اخبار
تعداد بازدید:۷۱۸
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کتاب «به سوی نظریه: انسان سازمانی مبتنی بر علم النفس فلسفی ( با تاکید بر آراء حکمت متعالیه)» را منتشر کرد

ensan%20shenasi.jpg

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کتاب « به سوی:  نظریه انسان سازمانی مبتنی بر علم النفس فلسفی ( با تاکید بر آراء حکمت متعالیه)» را که حاصل تلاش علمی دکتر ابوالفضل گائینی در گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است، روانه بازار نشر کرد.

هدف این تحقیق بررسی، تبیین و ارائه الگویی از انسان شناسی تئوری سازمان با تاکید بر اراء علم‌النفس حکمت متعالیه می‌باشد. با قبول این فرض که سقف سازمان بر ستون انسان شناسی بنا نهاده شده است؛  انسان شناسی فلسفی یکی از مبانی مهم در تاثیرگذاری بر دانش سازمان و مدیریت تلقی می‌شود. حضور مهم و فعال انسان در سازمان می‌طلبد تا  چیستی  آن کشف گردد و از این طریق سازمان متناسب با آن چیستی طراحی گردد. یکی از آن مبانی مهم در کشف و بیان چیستی انسان، علم النفس حکمت متعالیه می‌باشد. بنابراین  اهمیت پرداخت به آن  از منظر حکمت متعالیه به عنوان یکی از بدیل‌های فلسفی ضروری می‌باشد

مشخصات این کتاب و همچنین فایل ۳۰ صفحه ابتدایی کتاب در سایت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به آدرس www.rihu.ac.ir قابل دسترس می باشد.

کلید واژه ها: سازمان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مدیریت نظریه انسان سازمانی علم النفس فلسفی حکمت متعالیه گروه مدیریت دکتر ابوالفضل گائینی


نظر شما :