جلسه نقد کتاب

حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی

تعداد بازدید:۱۳۴۳
حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی

ارائه کننده: دکتر علیرضا رامروز استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

ناقد : دکتر مهدی نقدی بهار استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 دبیر نشست : دکتر ابوالفضل گائینی عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

سه شنبه 31/3/1401 ساعت 16- 14

قم: پردیسان، میدان علوم، پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، اتاق جلسات حکمت 

 لینک مجازی:

www.vc.rihu.ac.ir/ch/meeting2


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی حسابداری حسابداری ابزارها عقود مالی عقود مالی اسلامی دکتر علیرضا رامروز دکتر مهدی نقدی بهار دکتر ابوالفضل گائینی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گروه مدیریت اتاق جلسات حکمت قم پردیسان لینک مجازی

آخرین ویرایش۰۱ تیر ۱۴۰۱

نظر شما :