براساس مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دوره های دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی را برگزار می کند

۱۰ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۰ کد : ۳۷۰۴۶ اخبار
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مجوز برگزاری دوره های دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی به منظور ارتقاء مرتبه را اخذ کرد.
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دوره های دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی را برگزار می کند

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجوز برگزاری دوره های دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه صادر شد.
براساس این مجوز پژوهشگاه حوزه و دانشگاه میتواند نسبت به برگزاری دوره های موضوع بند ۹ جدول شماره ۱ آیین نامه ارتقای مرتبه با رعایت سرفصلهای مربوطه اقدام نماید.

گواهی های صادر شده برای این دوره ها مورد تأیید وزارت عتف بوده و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی نیز با رعایت مفاد ماده یادشده و پس از تصویب عناوین دوره ها میتوانند از دوره های برگزار شده توسط  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه استفاده نمایند.

کلید واژه ها: دوره توانمندسازی اعضای هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


نظر شما :