انتشار کتاب دیباچه‌ای بر مدیریت اثر‌بخش مسجد

۲۶ تیر ۱۴۰۰ | ۱۳:۳۴ کد : ۳۷۵۰۰ اخبار
کتاب دیباچه‌ای بر مدیریت اثر‌بخش مسجد تألیف رسول عباسی اخیرا به زیور طبع آراسته شد. 
انتشار کتاب دیباچه‌ای بر مدیریت اثر‌بخش مسجد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، کتاب دیباچه‌ای بر مدیریت اثر‌بخش مسجد تألیف رسول عباسی به بهای 39 هزار تومان اخیرا به زیور طبع آراسته شد. 

سؤال اساسی که این کتاب به آن پاسخ می‌دهد، این است که مدیریت اثربخش مسجد دارای چه عناصری است و الگوی ارتباط بین آنها چگونه است؟

یازده بُعد در این الگو در پنج حوزة ورودی، فرایند، خروجی، پیامد(هدف) و عناصر محیطی شناسایی شدند. ابعاد ورودی عبارت‌اند از: شایستگی‌های امام مسجد، شایستگی‌های فعالان، شایستگی‌های جماعت و منابع (منابع مالی، مادی و اطلاعات). حوزه فرایند، شامل بُعد اقدامات و حوزه خروجی، شامل تنوع و کیفیت برنامه‌ها و خدمات است. جذب حداکثری و ملجئیت مسجد، حوزه پیامد یا هدف را شکل می‌دهند. عناصر محیطی نیز در برگیرنده سازمان‌های محیطی و بافت محلی است. 

در این کتاب، اصول مدیریت مسجد نیز معرفی شده است که عبارت‌اند از: 1. اصول ارزشی که قواعدی است دینی و چگونگی رفتار در مسجد را روشن می‌کند (شامل فقه‌مداری، تقدس‌مداری، اخلاص‌مداری، تزکیه‌محوری و طهارت مالی)؛ 2. اصول کارکردی که تدابیری عملیاتی است برای بهبود شیوۀ ادارۀ مسجد(شامل وحدت‌مداری، امام‌محوری، داوطلب‌گرایی، چندکارکردگرایی، مردم‌داری، شایسته‌گزینی و نظم‌مداری).

کلید واژه ها: کتاب دیباچه‌ای بر مدیریت اثر‌بخش مسجد رسول عباسی کتاب مدیریت


نظر شما :