کرسی علمی ـ ترویجی

تحلیلی قرآنی از سوگیری به سمت شواهد عینی در تصمیم‌گیری افراد؛ یک مدل رفتاری و ابعاد

تعداد بازدید:۱۲۶۸
تحلیلی قرآنی از سوگیری به سمت شواهد عینی در تصمیم‌گیری افراد؛ یک مدل رفتاری و ابعاد

ارائه کننده:

دکتر علی عبدالهی نیسیانی؛ استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ناقدین:
دکتر مصطفی نصر اصفهانی؛ اقتصاددان رفتاری
دکتر سیدمحمود طیب حسینی؛ استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دبیر نشست:

دکتر عبدالله توکلی؛ دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

سه شنبه مورخ 27/2/1401 ساعت 16 به صورت حضوری و مجازی

حضوری: پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، اتاق جلسات حکمت(انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی)

آدرس مجازی:  vc.rihu.ac.ir/ch/meeting2
 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: تحلیلی قرآنی از سوگیری به سمت شواهد عینی در تصمیم‌گیری افراد؛ یک مدل رفتاری و ابعاد تحلیل قرآنی شواهد عینی درتصمیم گیری افراد مدل رفتاری دکتر علی عبدالهی نیسیانی دکتر مصطفی نصر اصفهانی دکتر سیدمحمود طیب حسینی دکتر عبدالله توکلی استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه داتشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گروه مدیریت اتاق جلسات حکمت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

آخرین ویرایش۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

نظر شما :