کرسی علمی ـ ترویجی

جریان شناسی سیاسی بنی هاشم پس از قیام عاشورا

تعداد بازدید:۴۲۵
جریان شناسی سیاسی بنی هاشم پس از قیام عاشورا

ارائه کننده : حجت الاسلام دکتر علی آقاجانی استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

ناقدان: حجت الاسلام دکتر محمد ملک زاده استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه؛    

        دکتر رسول قلیچ محقق گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دبیر : حجت الاسلام دکتر علیرضا ناییچ، استاد دانشگاه و نایب رئیس انجمن مطالعات سیاسی حوزه؛

چهارشنبه 14 دیماه1401 ساعت 10 تا 12

به صورت حضوری و مجازی

لینک جلسه:https://vc.rihu.ac.ir/ch/meeting2


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: کرسی علمی - ترویجی جریان شناسی جریان شناسی سیاسی بنی هاشم قیام عاشورا حجت الاسلام دکتر علی آقاجانی گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه حجت الاسلام دکتر محمد ملک زاده دکتر رسول قلیچ حجت الاسلام دکتر علیرضا ناییچ


نظر شما :