دکتر سید محمدتقی موحّد ابطحی

دکتر سید محمدتقی موحّد ابطحی

پست الکترونیکی:

کتاب‌ها - پدیدآورنده

درآمدی بر ایده علوم انسانی‌اسلامی

درآمدی بر ایده علوم انسانی‌اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱