دکتر علی‌احمد پناهی

دکتر علی‌احمد پناهی

پست الکترونیکی:

کتاب‌ها - پدیدآورنده

اشتغال زنان با تاکید بر آسیب‌ها و او‌لویت‌ها

اشتغال زنان با تاکید بر آسیب‌ها و او‌لویت‌ها

قیمت : ۲۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

روان شناسی در قرآن؛ مفاهیم و آموزه ها

روان شناسی در قرآن؛ مفاهیم و آموزه ها

قیمت : ۵۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹

نقش زن و مرد در خانواده با رویکرد اسلامی

نقش زن و مرد در خانواده با رویکرد اسلامی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

روان شناسی زن و مرد

روان شناسی زن و مرد

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶