غلامرضا صدیق اورعی

غلامرضا صدیق اورعی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

مبانی جامعه‌شناسی: مفاهیم و گزاره‌های پایه

مبانی جامعه‌شناسی: مفاهیم و گزاره‌های پایه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: غلامرضا صدیق اورعی

قیمت : ۴۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

آسیب‌شناسی تبلیغ دینی با تاکید بر مخاطبان جوان

آسیب‌شناسی تبلیغ دینی با تاکید بر مخاطبان جوان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷