غلامرضا صدیق اورعی

غلامرضا صدیق اورعی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

مبانی جامعه‌شناسی: مفاهیم و گزاره‌های پایه

مبانی جامعه‌شناسی: مفاهیم و گزاره‌های پایه

پدیدآورنده: غلامرضا صدیق اورعی

قیمت : ۶۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

آسیب‌شناسی تبلیغ دینی با تاکید بر مخاطبان جوان

آسیب‌شناسی تبلیغ دینی با تاکید بر مخاطبان جوان

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷